TrashAware : Svenska

December 17, 2009

TrashAware är ett projekt i kursen Ubiquitous Computing (ung.
allestädes närvarande datorer) på Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet består av två delar – en intelligent soptunna, och ett
abstrakt konstverk som vi kallar “Hållbarhets-pyramiderna”. Dessa två
delar används för att realisera tre koncept: 1) medvetenhet
2)hållbarhet 3)spel.

Tanken är att genom att synliggöra hur mycket skräp man genererar så
skapas en medvetenhet över hur hållbart man lever. Detta görs genom
att visa hur mycket skräp som finns i soptunnan, hur många
“hållbarhets-poäng” man har och hur “Hållbarhets-pyramiderna” ser ut.

Konceptet bygger på tanken om synliggörande längs olika tidsaxlar.
Mängden skräp synliggör nuet med hjälp av lampor på utsidan av
soptunnan. “Hållbarhets-poängen” representerar hållbarheten över den
senaste veckan med en poäng-display på locket. De tre
“Hållbarhets-pyramiderna” representerar varför sig en vecka innan det,
där hållbarheten motsvaras av en färg.
Dessa olika former av återkoppling skapar möjligheter för tankar och
reflektioner över varför de ser ut som det gör.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: