TrashAware : English

December 17, 2009

The TrashAware is a project involving an enhanced Trash-can and an artifact called “Sustainability Pyramids”, which encourages a consumer to be more aware of his/her waste/trash generation. The project is implemented along 3 central concepts namely 1) Awareness, 2) Sustainability and 3) Gameplaying.

The basic idea of ‘Awareness’ is that the TrashCan is able to display the amount of trash inside using a LED progess bar on the outside. ‘Sustainibility’ and ‘Gameplaying’ are however mixed, in which a consumer loses his/her ‘sustainability scores’ for generating more trash. Throughout the game period which lasts for around a week, the consumer can see his/her scores displayed directly. The artifact called “Sustainability Pyramids” is the other object in the project, which keeps track of the sustainability scores of past three weeks. It does this in a kind of fuzzy way, in which the pyramids glow in the color of the score, green being the most sustainable and red being the least. By the end of a game round, the scores are updated in the TrashCan and the Pyramids as well.

The objective of this ubiquitous computing project is to try to make people more conscious about their trash generation in more of a subtle way. While the scores on Trash-can provides direct scores to the consumers, the pyramids are an important part of the project because they constantly remind him/her of the comparative sustainable life he/she has had for the past weeks. We believe that this product allows for a new way to visualize the trash generated and hence increase people’s awareness in a subconscious level.

Advertisements

TrashAware : Svenska

December 17, 2009

TrashAware är ett projekt i kursen Ubiquitous Computing (ung.
allestädes närvarande datorer) på Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet består av två delar – en intelligent soptunna, och ett
abstrakt konstverk som vi kallar “Hållbarhets-pyramiderna”. Dessa två
delar används för att realisera tre koncept: 1) medvetenhet
2)hållbarhet 3)spel.

Tanken är att genom att synliggöra hur mycket skräp man genererar så
skapas en medvetenhet över hur hållbart man lever. Detta görs genom
att visa hur mycket skräp som finns i soptunnan, hur många
“hållbarhets-poäng” man har och hur “Hållbarhets-pyramiderna” ser ut.

Konceptet bygger på tanken om synliggörande längs olika tidsaxlar.
Mängden skräp synliggör nuet med hjälp av lampor på utsidan av
soptunnan. “Hållbarhets-poängen” representerar hållbarheten över den
senaste veckan med en poäng-display på locket. De tre
“Hållbarhets-pyramiderna” representerar varför sig en vecka innan det,
där hållbarheten motsvaras av en färg.
Dessa olika former av återkoppling skapar möjligheter för tankar och
reflektioner över varför de ser ut som det gör.